Home » Tag Archives: 9 неща

Tag Archives: 9 неща

9 неща, които правим ежедневно, но влияят зле на здравето ни

9 неща влияят зле на здравето ни

Често си мислим, че можем да предвидим опасността. Не всички застрашаващи здравето ни ситуации обаче могат да бъдат прогнозирани. И това в пълна сила се отнася за неща, които правим всеки ден, но смятаме, че са безобидни, научи presa24. Bright Side подбра девет подобни ситуации: 1. Пием от пластмасови бутилки Микропластмаса може да се открие в голям брой пластмасови бутилки. ...

Read More »