Home » България » Ще ощети ли НОИ родените след 1960 година?
родените след 1960 година

Ще ощети ли НОИ родените след 1960 година?

Как се намалява първата пенсия, държавната, на родените след 1960 г. , които се осигуряват и за втора пенсия, по сегашната формула на НОИ?

Измислено е по-най-елементарния начин, научи presa24.

Размерът на вноската в ДОО в момента е 14.8%, при 19.8% за родените преди 1960-а. Съотношението между двете числа, които са различни от 2002 г. до сега, довежда до сегашния резултат от 20%. Това е така, защото преди да достигне до сегашните пет процента, вноската в УПФ, стартира от два и поетапно стигна до 3, 4 и 5%.

Според всички експерти, е крайно несправедливо да се взима този коефициент на редукция от 20% механично за всички хора, тъй като всеки има своя индивидуална осигурителна история, която трябва да бъде отразена.

Така е записано и в Кодекса за социално осигуряване. На практика с 20% може да бъде намалена пенсията единствено на човек, който от 2002 г., от първия месец на осигуряване в универсален фонд, до деня на своето пенсиониране няма пропусната вноска – т.е. никога не е излизал в дълъг болничен, в неплатен отпуск, не е бил безработен, понеже говорим за жени – не са излизали в отпуск по майчинство, а работодателят е бил абсолютно изряден и е правил редовно и в срок вноските, а не просто ги е декларирал.

Нека всички, които обичат да говорят, че две пенсии са по-малко от една посочат дали има такъв идеален случай в България.

Ако се окаже, че такъв не съществува или става въпрос за единици, това значи, че някой се упражнява чисто теоритично и преднамерено по темата и плаши осигурените лица, защото на никого държавната пенсия не трябва да се намалява с 20 процента.

При изчисляването на размера на пенсиите на хората, които ще се пенсионират след 2021 г. и определяне на коефициента за редукция се сблъскваме с още един парадокс. За да получат държавна пенсия, трябва да отговорят на две условия – да са навършили необходимата по закон възраст и да имат съответния трудов стаж.

Стажът трябва да е между 37, до 40 години. Когато се изчислява пенсията от ДОО, тя се смята за целия стаж. Така, пенсионираща се жена през 2021 г. трябва да има поне 37 г. осигурителен стаж, за да получи право на пенсия от ДОО. В този случай, тя ще се е осигурявала в универсален фонд само 19 години, което грубо казано е половината време.

Но ако цялата й пенсия се намалява с 20%, то какво е основанието за това, при условие че и КСО казва, че държавната пенсия се намалява само за месеците, в които има вноска в УПФ. А, в този случай, въпросната жена ще има 20 години стаж, през който няма вноски в УПФ. Това по логика би трябвало да означава, че орязването трябва да е не 20, а примерно 10 процента колкото смята че трябва да е и проф. Христосков.

Друга съществена разлика, която има отношение към справедливостта при определяне на размера на държавната пенсия е, че за работещите по трудови правоотношения (без самоосигуряващите се) тя се формира на база деклариран доход, без значение, че вноски за пенсия може да не са платени.

В случая, това ощетява и намалява мотивацията на тези, които редовно са си плащали вноските, защото ги поставя в равнопоставено отношение с други, за които няма такива.

От друга страна, работещите при такива недобросъвестни работодатели ще имат по-малка пенсия от втория стълб, защото в партидата им не са постъпили вноски. Това пък е друга функция на осигуряването в капиталовите схеми – да стимулират хората, които редовно си плащат осигуровките, при това на пълен размер.

„Ние не казваме, че първата пенсия не трябва да се намалява. Мотивите, с които бе въведен този коефициент на редукция преди години бяха, че с него се цели да се осигури равнопоставеност между хората, родени преди 1960 г. и тези след това. Това е така, защото първите се осигуряват само в ДОО, те имат по-голям размер на вноска от втората група, които заделят 5% в универсален фонд и ще получават две пенсии“.

Това каза Даниела Петкова, член на Управителния съвет на Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване и председател на УС на ПОК „Доверие“.

„Това е проблем, по който трябва да се говори спокойно с нужната отговорност пред обществото, за да се намери едно балансирано решение, което да удовлетворява всички страни – и първия стълб, и втория и държавата, но най-вече гражданите“, подчертава тя.

„Ние се изморихме от това да участваме в тази дискусия и още повече да бъдем сочени за виновни, защото смятаме, че въпросът как се намалява държавната пенсия е въпрос на взаимоотношения между хората и държавата. Ние не плащаме държавни пенсии“, каза още Петкова и допълни – ако хората искат да разчитат само на държавна пенсия, да ни кажат и ние ще прехвърлим парите им, правим го и сега, като годишно става въпрос за около сто милиона лева от всички универсални фондове.

Затова казвам, че ние сме винаги от плащащата страна, независимо дали ще прехвърлим парите в НОИ или ще платим пенсии на самите хора.

При прехвърляне на парите в НОИ, обаче, пенсионните доходи на хората няма да се повишат, защото в момента формулата е: „Прехвърли си парите в НОИ, за да не ти намалим държавната пенсия!“, а би трябвало да бъде: „Ако си прехвърлиш парите само в НОИ, ще ти повишим държавната пенсия“. Ако сегашната формула се харесва на гражданите нека да го правят.“

В крайна сметка в ръцете на държавата е и ножът, и хлябът.

Само тя може да реши какъв да е коефициентът на орязването на първата пенсия, на каква възраст да се пенсионират хората, само тя може да създаде условия, при които хората да решат да изоставят своите пенсионни спестявания и да се прехвърлят в първия стълб.

Това, което не бива да се забравя е, че всички прогнози за демографската картина в страната са неблагоприятни, което ще продължи да натоварва разходо-покривния стълб и финансите на държавата, която доплаща дефицита в него.

От друга страна, при наличието на над 13 милиарда лева в универсалните фондове, които постоянно нарастват, все по-трудно ще могат да се плашат хората, че има нещо нередно във втория стълб, в който парите са налични и са собственост на осигурените – колкото-толкова.

Ако за държавата фразата „Няма пари“ е обичайна, то в случая става въпрос за справедливост, защото става въпрос за справедливо изразходване на налични пари.

При правилно решение, пенсионните доходи на хората, които редовно плащат своите вноски неминуемо ще се увеличат и две пенсии със сигурност ще са повече от една.

Горещият картоф с фазата на изплащане, но и с всички проблеми в първия стълб и изчисляването на пенсиите от НОИ вече са в ръцете на новия социален министър, който обеща диалогичност и добронамереност и категорично заяви, че две пенсии не могат да бъдат по-малко от една.

Дали държавата ще влезе най-накрая в своята балансираща роля – предстои да видим.

dunavmost