Home » Life Story » След 20 години брак, съпруг оставил на жена си бележка: Скъпа ти си на 44 и не можеш да ме задоволиш вече, затова…
След 20 години брак съпруг оставил на жена си бележка: Скъпа ти си на 44 и не можеш да ме задоволиш вече затова…

След 20 години брак, съпруг оставил на жена си бележка: Скъпа ти си на 44 и не можеш да ме задоволиш вече, затова…

Съпруг оставил на жена си бележка, на която написал, че ще прекара вечерта в компанията на своята 18-годишна секретарка. Остроумният отговор на жената е достоен за аплодисменти! ..

Мъжът оставил на жена си бележка на масата със следния текст: “Скъпа, трябва да ме разбереш – ти вече си на 44 години, а това вече е сериозна възраст за жена, и ти и физически, и морално вече не можеш да задоволяваш всичките ми потребности …

Затова тази вечер аз ще прекарам в компанията на моята 18-годишна секретарка, а у дома ще се върна в полунощ или малко по-късно.”

Когато се върнал у дома той намерил бележка с отговор:

“Мой любими и мили съпруже, аз, разбира се, не съм забравила, че съм на 44 години, но и ти не си вече младеж – също си на 44. За съжаление ти също не можеш да удовлетвориш моите потребности…

И тъй като съм преподавател в колеж, аз ще прекарам тази нощ със свой студент, който е на същата възраст като секретарката ти. Само че като преподавател по математика, искам да ти обърна внимание, че 18 влиза в 44 много повече пъти, отколкото 44 в 18, така че аз няма да се прибера у дома до сутринта. С любов, твоята жена”.