Home » България » Пенсионерите у нас са 3 пъти по-бедни от тези в Германия
Пенсионерите у нас

Пенсионерите у нас са 3 пъти по-бедни от тези в Германия

Хората на възраст над 60 г. в България живеят три пъти по-бедно от тези в Германия, показват данни на Евростат.

В изчисленията се взимат предвид не само пенсиите, а всички доходи на хората, както и цените на стоките в съответните страни, научи presa24.

Средната покупателна способност на хората над 60 г. в ЕС е 16 277 евро годишно, в Германия е 19 386 евро, а у нас е 6163 евро. По този показател в ЕС по-зле от нас са само румънците с 6036 евро. Най-висока покупателна способност имат хората над 60 г. в Люксембург (33 621 евро годишно), следвани от тези в Австрия (23 271 евро) и Франция (21 274 евро).

Средната възраст на населението в Европа постоянно расте. Затова от Евростат са направили изследване на живота на хората над 55-65 години. През 2018 г. хората на възраст над 55 г. са почти една трета (32,8%) от общото население в ЕС. Този дял варира от над една трета (35,9%) в Италия до по-малко от една четвърт (24,7%) от населението в Ирландия. До 2050 г. се очаква хората над 55 г. да достигнат 40,6% от жителите в ЕС, а в България те ще са над 45%.

През последните 15 години заетостта на хората между 55 и 64 г. нараства във всички страни от ЕС с изключение на Гърция, като у нас почти се е удвоила. В България работят 73,7% от хората на 55-60 г. и 47,8% от тези на 60-64 г., като по този показател сме над средното ниво за ЕС. За сравнение в Гърция работят само 52,3% и 30,1% от хората в тези възрастови групи. Въпреки това покупателната способност на гърците е с около 30% по-висока от тази на българите.

Хората над 55 г. обикновено вече са направили кариера и получават по-високи доходи от младежите. Когато европейците стигнат 65 години като цяло се притесняват по-малко за доходите си от останалите си съграждани, посочват от Евростат. От всички страни в ЕС има едно изключение и това е България. Причината за това е че, у нас хората се притесняват, че пенсията няма да им стигне да покриват жизнено необходимите си разходи.

В ЕС има само шест държави, в които средният разполагаем доход на жените на 55-64 г. е по-висок от този на мъжете на същата възраст. Това са Испания, Полша, Люксембург, Гърция, Португалия и Ирландия. Като цяло мъжете в тази възрастова група имат по-високи доходи от жените. Разликата между половете е най-очевидна в Литва, България и Румъния, където средният доход на мъжете е над 20% над този на жените.

Най-малко ходим до личния лекар

Всеки трети има материални лишения

В ЕС само 5% от хората над 65 г. живеят в тежки материални лишения, т. е. не могат да си позволят поне 4 от 9 основни стоки и услуги като например да ядат редовно месо, да отопляват дома си и да отидат на почивка. Като цяло възрастните в страните от ЕС по-рядко имат материални лишения от по-младите си съграждани. Най-драстичното изключение е Българи, където всеки трети (32,7%) над 65 г. живее в материални лишения, при положение, че от цялото население на страната само 20,9% живеят в лишения.

Показателно е, че възрастните, които ежедневно ядат плодове, варират от 88,4% в Италия до най-ниския дял от 30,9% в България. Хората над 75 г. с трудности при ходене са най-много в Хърватия, България и Унгария, показват данните на Евростат. А най-малко консултации с личния си лекар правят хората над 75 г. в България, Финландия и Швеция.

dunavmost