Home » Свят » Лесен начин да научим детето да умножава на ум
Лесен начин да научим детето да умножава на ум - izvanredno.info

Лесен начин да научим детето да умножава на ум

На всички деца им е ужасно трудно да се научат да умножават. Но днес от Преса 24 ще ви споделим няколко идеи как да ги научите лесно и бързо да се справят с това

Изглежда само чудо може да спаси родителите от сълзи, когато гледат тетрадките на младите ученици. За щастие в математиката няма по-малко чудеса, отколкото в биографиите на Хари Потър.

Благодарение на математическите тайни и трикове вашето дете ще може да се влюби в кралицата на науките, а умножаването на ума му ще стане по-лесно от всякога!

Незабавно умножение по 11

Умножаването на всякакви двуцифрени числа по 11 в ума ви е много лесно, ако знаете тайната. Представете си следния пример: 63 x 11. За да го разрешите, просто трябва да добавите числата, които съставят първото число (6 + 3 = 9), и след това да поставите деветката между шестицата и тройката. Ето нашето решение: 693.

Ако сумата от цифрите е двуцифрена, алгоритъмът се променя леко. Да предположим, че пример е: 86 x 11.

Въпреки факта, че 8 + 6 = 14, отговорът не е 8146! Както преди, числото 4 се поставя между числата 8 и 6, а 1 се добавя към числото 8, за да се получи верният отговор 946.

Един добър учител каза: „Ако детето не разбира привидно най-простите математически понятия, това не означава, че е глупаво. Просто ние все още не сме измислили достатъчно ясно обяснение за него! ” Питагоровата таблица ще помогне на детето да усвои правилата за умножение без особени затруднения . Няма излишна информация. Само числа и логическо мислене.

Умножение на числа, състоящи се от единици

Вземете тази таблица за пример ще стане по-лесно да се решат така задачите

Лесен начин да умножаваме по 9

За да умножите произволно число от 1 до 9 , погледнете ръцете си. Завъртете пръста, който съответства на умноженото число (например 9 × 6 – завъртете шестия пръст), пребройте пръстите до огънатия пръст, това ще бъдат десетки (в случай на 9×6 има 5 от тях), след това пребройте пръстите след свития пръст, това ще бъдат единици (в нашия случай има 4 ). Отговорът е 54.

За да запомните по-добре таблицата за умножение по 9, този забавен модел е удобен. Както забелязахте, числата в първата колона се увеличават всеки път, а във втората намаляват с 1.

Съгласете се, че математиката е много интересен предмет и един вид игра, пъзел. И да го овладеят по-добре ще помогнат увлекателни книги , които предлагаме на нашите читатели.

Умножаване на трицифрени числа с едноцифрени числа

Всичко, което трябва да направите, е да разбиете голяма задача на няколко малки. Например: 340 x 7. Разделяме 340 на сумата от 300 и 40. Умножаваме 300 по 7 и 40 по 7 поотделно и събираме получените числа: 2100 + 280 = 2380.

Подреждане на двуцифрени числа

Ако числото, което трябва да бъде квадрат, е близо до число, чийто квадрат е лесно да се разпознае, тогава можете да използвате следната техника: добавете едно по-малко число към квадрата на числото и едно по-малко число. Например: 31 ^ 2 = 30 ^ 2 + 31 + 30 = 961.

Пресмятане на числа на квадрат, завършващи на 5

Тази техника ще ви помогне бързо да пресметнете двуцифрено число на квадрат, което завършва с 5. Просто трябва да умножите първата цифра на числото с число, което е едно повече и да присвоите на края числото 25.

Например: 85 квадрат (85 х 85). Стъпка 1. Умножете първата цифра увеличена с една единица: 8 x (8 + 1) = 72. Стъпка 2. Добавете към 25: оказва се 7225.

Разделяне на 5

Разделянето на големи числа на 5 е много просто. Просто трябва да умножите числото по 2 и да преместите запетаята. Например: 235 / 5. Умножете 235 по 2 (235 x 2 = 470). Преместете запетайката един знак вляво: 47.0 или просто 47.

Сложно умножение

Искате ли да научите как да умножавате големи числа на ум? Ако едно от тях е четно, можете просто да пренаредите числата, за да улесните получаването на отговора:
32 x 125 = 16 x 250 = 8 x 500 = 4 x 1000 = 4000.

Начинът за лесно намиране на процент от всяко число

За да намерите прост процент от число (например 40% от 600), разделете и двете числа на 10 и умножете резултатите помежду си (4 х 60 = 240).

Магията на числото 1 089

Вземете всяко трицифрено число, чиито цифри отиват в намаляващ ред (например 932 или 876). Сега го напишете в обратен ред и го извадете от първоначалното число. Към получения отговор добавете резултата от изваждането, написано в обратен ред.

Вземете числото 932: 932 – 239 = 693. Добавете резултата в обратен ред към резултата и вземете магическото число 1089: 693 + 396 = 1089.

Или числото 876: 876 – 678 = 198. Добавете резултата в обратен ред към резултата и получете същото число 1089: 198 + 891 = 1089.

Великият италиански физик, философ и астроном Галилео Галилей е казал: „Математика – е езикът, на който книгата е написана от природата“ . Надяваме се, че благодарение на нашите примери, ученето за вашето дете ще бъде интересно и вълнуващо изживяване!