Home » Разкрития » Какво трябва да знаем за регистрацията на газова уредба
Какво трябва да знаем за регистрацията на газова уредба

Какво трябва да знаем за регистрацията на газова уредба

Една интересна информация, публикувана в сайта на СБА привлече вниманието ни. Става дума за това, какво трябва да знаем при регистрирането на автомобил с газова уредба.

Задължителна ли е регистрацията на газова уредба в КАТ, само с документи ли се ходи или е необходимо и с автомобила? Ето някои въпроси и техните отговори, дадени от специалистите на СБА.

При монтиране на допълнителна уредба, позволяваща работа на двигателя на автомобила с втечнен нефтен газ (LPG) или сгъстен природен газ (CNG), се изисква изменението в конструкцията да бъде заявено в Пътна полиция. И това не е някаква новост, а е в сила от 2014 г.

Промяната на данните за вида на горивото се заявява от собственика на превозното средство. На база на това се извършва промяна в данните в свидетелството на МПС. За да бъде издаден нов талон с отразен съответния вид гориво, собственикът на превозното средство трябва да представи удостоверение за първоначална проверка на газовата уредба. Този документ се издава от лицензирани сервизи.

Към момента има 156 контролно-технически пунктове, получили разрешение за извършване на такава дейност. Те могат да се видят на страницата на ИААА.

Лицата, извършили първоначалната проверка на монтираните на ППС допълнителни горивни уредби, издават протокол по образец в два екземпляра – единият за лицето, представило ППС за проверка, а другият – за лицето, извършило проверката. Пунктовете би следвало да създават и поддържат база с данни с информация за издадените протоколи.

Прегледът на газова уредба е част от годишния технически преглед на превозното средство. Вписването ѝ само в документите за годишен технически преглед не е достатъчно за удостоверяване на законно поставена модификация.

Промяната на данните за вида на горивото трябва да се заяви от собственика в Пътна полиция при извършване на първата промяна в регистрацията, но не по-късно от 3 години от първоначалната проверка на уредбата по реда на наредбата по чл. 148 ал. 1 от Закона за движение по пътищата, припомнят от МВР.

Съгласно чл. 179 ал. 1 т.3 от Закона за движение по пътищата собственик или длъжностно лице, което допуска в движение по пътищата пътно превозно средство, чиято конструкция е изменена без съответно разрешение, се наказва с глоба в размер на 150 лева.

– Обяснете каква точно е процедурата в Пътна полиция и ваденето на нов талон, когато имаме монтирана газова уредба?

– Когато си купите уредба, ви я монтират и се издава протокол в два екземпляра. Единият остава за тях, а вторият – за купувача. След това се минава през сертифициран сервиз за проверка на изправността на монтажа. Оттам се издава удостоверение за първоначална проверка. Тригодишният срок, който е даден в наредбата за регистрация на уредбата, започва да тече именно от тази първоначална проверка.

– Има ли обаче срок, в който собственикът на превозното средство трябва да мине през лицензиран сервиз за първоначална проверка?

– В Наредба № Н-3 пише, че след като монтажът е направен, трябва да се мине за първоначална проверка преди първия технически преглед. Тоест, след монтажа на тази уредба и преди първия периодичен технически преглед, трябва да се направи такава проверка за изправността на монтажа в сертифициран сервиз.

– А ако това е след 10 месеца и ако монтажът на газовата уредба не е добре направен? Не е ли прекалено дълъг този срок?

– Така е записано в наредбата, която е на министерството на транспорта.

– В Пътна полиция какви документи се изискват, когато трябва да се направи промяна на регистрацията, за да се впише вида гориво?

– Както вече казах, удостоверение за първоначална проверка от лицензирани сервизи. Освен този документ трябва да се носят старите талони, задължителната „Гражданска отговорност“ и др., които винаги се изискват при вадене на ново свидетелство.

– Преди автомобилистът да заяви в Пътна полиция, че колата му е дооборудвана с газова уредба, трябва ли да носи някакъв документ в себе си, за да докаже при евентуална пътна проверка, че монтажът е направен, преди да изтече тригодишния срок?

– Ако не е вписана, не е проблем, защото имате 3 години срок. Иначе винаги може да се направи проверка, защото се пазят протоколите за монтажа и за първоначалната проверка от лицензиран и те винаги могат да се изискват. Въпрос на доказване е и на проверки е.

– През таблета на пътния полицай може ли да стане или не?

– Не, но винаги има начин.

– Промяната, задължаваща собствениците да сменят талона за регистрация на автомобила, ако имат монтирана газова уредба, е от 2014 г. А ако монтажът на уредбата е извършен преди тази година?

– Тези собственици са имали това задължение да ги регистрират по общия ред. Промяната в данните на превозното средство е трябвало да се заяви в срок от 14 дни, включително и когато има промяна на уредбата, позволяваща работа на двигателя с газ или сгъстен природен газ. За тези, които имат монтирата газова уредба след 2014 г., чрез промяната на наредбата се дава по-дълъг срок – максимално три години или при първата промяна в регистрацията на превозното средство. Тоест, ако не направите някаква промяна в регистрацията до три години, трябва да отидете специално затова в Пътна полиция, за да впишете газовата уредба в свидетелството за регистрация.

– Ще бъдат ли глобявани тези собственици, които имат монтирани горивни уредби преди 2014 г.?

– По-скоро не, защото промяната в наредбата е след 2014 г.

Източник: fakti