Home » България » Вижте къде в България дават най-големите заплати
къде в България дават най-големите заплати

Вижте къде в България дават най-големите заплати

Общините с най-висока заплата в България не са в големите областни центрове, научи presa24.

Лидерите по доходи са малки населени места, в които има големи предприятия -основно в областта на енергетиката и добивната промишленост. Заключението е на експерти от Института по пазарна икономика.

По данни на Националния статистически институт най-високата средна брутна месечна заплата в България за 2018 г. е в община Челопеч (2178 лв.). Те се дължат най-вече на факта, че половината от хората работят в „Челопеч Майнинг“, дъщерното дружество на „Дънди прешъс“, което държи мината за злато и цветни метали.

Второто място в класацията е за община Козлодуй (2090 лв.), където повечето хора пък работят в ядрената централа. Това са единствените общини със средна месечна заплата над 2 хил. лв. Следват други 4 общини, на чиято територия се намират ключови обекти в енергетиката и минната индустрия – Раднево (1910 лв.), Пирдоп (1796 лв.), Девня (1677 лв.) и Гълъбово (1598 лв.). Столична община остава на 8-о място със средна заплата 1554 лв., а топ 10 се затваря от Панагюрище (1445 лв.). Столицата на практика е единственият областен център, който попада в топ 20 на страната.

Общините от периферията на големите центрове влизат сериозно в топ 20. Това са Божурище, Костинброд и Елин Пелин, които са в близо до София, община „Марица“, на чиято територия са основните индустриални зони край до Пловдив, както и Девня, Суворово и Белослав до Варна.

Общо 27 общини имат коефициент на безработица под 4% през 2019 г. Под 2% е официалната безработица в Столична община и Божурище. След тях се нареждат общините Стара Загора, Челопеч, Пловдив, Варна и Сопот с безработица под 3% през 2019 г. В 16 общини коефициентът на безработица остава над 30%.

От НСИ съобщават, че като цяло за страната наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на декември 2019 г. намаляват с 1.0%, спрямо края на септември 2019 г., като достигат 2.29 милиона. Най-голямо намаление на наетите се наблюдава в икономическите дейности „Хотелиерство и ресторантьорство“ – с 11.1%, „Селско, горско и рибно стопанство“ – със 7.4%, и „Административни и спомагателни дейности“ – с 2.2%.

Най-голямо увеличение на наетите е регистрирано в сектор „Хуманно здравеопазване и социална работа“ – с 1.6%.

Марица