Home » България » Близо 5 милиона лева плаща държавата за издръжка на непълнолетни деца
5 милиона лева плаща държавата

Близо 5 милиона лева плаща държавата за издръжка на непълнолетни деца

Близо 5 милиона лева плаща държавата на общините годишно за издръжка на непълнолетни деца, чиито родител не изпълнява плащанията, определени им от съда, научи presa24.

За изминалата 2019 година са изплатени 4 549 818 лева, сочат данните на Министерство на финансите. Тази сума е разпределена на близо 6 хиляди непълнолетни българчета. Средният размер на присъдената издръжка за месец е в размер на 65 лева, а за 2018 година е бил 69 лева, става ясно още от предоставените данни в отговор на депутатско питане на Георги Гьоков от Коалиция за България.

Максималният размер, който се полага за издръжка за месец, пък е 80 лева, като цифрата не се е променяла през последните няколко години.

През 2013 година максималната сума покривана от държавата е била 60 лева, през 2014 година сумата е увеличена с 20 лева и е станала 80 лв., като размерът и се е запазила в последните 5 години. Издръжка за минало време може да се търси най-много за една година преди предявяването на иска. Всеки иск за издръжка се разглежда по реда на бързото производство по Гражданския процесуален кодекс.

Държавата изплаща издръжка на непълнолетно дете, когато се установи, че длъжникът няма доходи и не притежава имущество, върху което да се наложи принудително плащане. Издръжката се изплаща в размера установен от съда.

Минималната издръжка на едно дете е равна на една четвърт от минималната работна заплата.

Тя се изплаща всеки месец, а ако се просрочи, се начислява лихва. Родителите дължат издръжка на своите ненавършили пълнолетие деца, независимо дали са работоспособни и дали могат да се издържат от имуществото си. Издръжка се изплаща и когато детето е настанено извън семейството.

Според данните на финансовото министерство възстановените суми, прихванати за разходи, изплатени от общините за присъдени издръжки са между 250 и 280 хиляди лева. По сериозна промяна е имало в далечната 2013 година, когато сумата била 302 хиляди лева. За тази година е одобрен допълнителен трансфер в размер на 5 000 000 лв, по бюджета на общините, съобщават от финансовото министерство. За разходите на държавата има и механизъм на търсене и събирана на пари от длъжниците.

Допуска се и събирането по принудителен ред, като длъжника чрез съдебния изпълнител възстановява по бюджета на определената община – платената по реда издръжка, заедно със законната лихва начислена за периода, в който държавата е трябвало да поеме тези плащания. Законът е постановил и че лишеният от родителски права не се освобождава от задължението да издържа детето си.

dunavmost