Home » България » Автоинструктори: Нека работим отново, чака ни мизерия и липса на бъдеще
чака ни мизерия и липса на бъдеще

Автоинструктори: Нека работим отново, чака ни мизерия и липса на бъдеще

Автоинструкторите излязоха с петиция, в която настояват отново да работят, научи presa24.

Те не може да обучават желаещи да изкарат шофьорски книжки от началото на извънредното положение, обявено на 13 март. И заявяват, че ако това ограничение за тях продължи, обрича бизнеса им на сигурен фалит, а семействата им на мизерия и липса на перспектива за бъдещето.

Те са притеснени, че отпреди тази дата са поели поели ангажименти към своите клиенти, които обаче не знаят кога ще могат да изпълнят. „Напоследък, все по-често се явяват клиенти, които, също притиснати от безпаричие, се отказват от услугите ни и претендират възстановяване на заплатените към нас суми“, допълват автоинструкторите. Те се тревожат, че тази тенденция може опасно да се засили. Заради това настояват да им бъде разрешено да възстановят работата си преди края на извънредното положение.

Ето целия текст:

На вниманието на:

Министъра на здравеопазването на РБ

Г-н Кирил Ананиев

Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията на РБ

Г-н Росен Желязков

Министъра на образованието и науката на РБ

г-н Красимир Вълчев

Изпълнителния Директор

на ИА „Автомобилна администрация“

г-н Бойко Рановски

П Е Т И Ц И Я

От Автоинструкторите, Автошколите в Република България и техните клиенти

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА МИНИСТРИ,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР,

Като неформално обединение на стотици учебни центрове и хиляди инструктори в страната, упражняващи дейност и предоставящи услуги в сферата на теоретичното и практическо обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС, организиране и провеждане на курсове на обучение за придобиване на професионална компетентност на водачите за превоз на пътници/ товари и при превоза на опасни товари и/ или консултанти по безопасността при превоза на опасни товари, както и хилядите наши клиенти, се обръщаме към вас с апел за разбиране и съдействие, както и с конкретни искания и предложения, породени от кризисната ситуация, в която всички ние се намираме. Във връзка с обявеното с Решение на НС от 13.03.2020г. извънредно положение в Република България, бяха въведени редица противоепидемични мерки, свързани с разпространението на COVID- 19 на територията на страната със Заповед № РД-01-124 от 13.03.2020 г., изм. и доп. със Заповед № РД- 01-131 от 17.03.2020 г., Заповед № РД-01-139 от 19.03.2020 г., Заповед № РД-01-144 от 22.03.2022г., Заповед № РД-01-154/ 26.03.2020г. на Министъра на здравеопазването. На основание Решение на НС от 03.04.2020г. за удължаване срока на извънредното положение до 13.05.2020г. включително, въведените противоепидемични мерки също бяха удължени до 13.05.2020г. с нова Заповед № РД- 01- 195/10.04.2020г. на министъра на здравеопазването. В тази връзка, всички гореописани дейности бяха преустановени, считано от 17.03.2020г., и към настоящия момент до 13.05.2020г.

По- конкретно, всички учебни центрове бяхме уведомени чрез електронната система на ИА „Автомобилна администрация“ с писма на изпълнителния директор на ИА „АА“, съответно от 17.03.2020г., от 27.03.2020г. и от 10.04.2020г., с указания да бъде преустановено: провеждането на теоретично и практическо обучение на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство; обучението на кандидати за придобиване на свидетелство за водач на моторно превозно средство за превоз на опасни товари и удължаване на срока на свидетелството за периода; обучението на кандидати за придобиване на удостоверение на консултант по безопасността при превоз на опасни товари, теоретичното и практическото обучение на водачите на автомобили за превоз на пътници и товари за периода, както и провеждането на психологически изследвания на водачите на МПС, всички тези дейности до 13.05.2020г. Преустановено бе също и провеждането на вече насрочени теоретични и практически изпити на кандидатите, провеждани пред ИА „АА“, а датите неколкократно отложени във времето.

Всичко това ни поставя в изключително неблагоприятна и безизходна ситуация, която, ако продължи до 13.05.2020г., обрича бизнеса ни на сигурен фалит, а семействата ни на безработица, мизерия и липса на перспектива за бъдещето. От една страна, въпреки, че дейността ни изцяло бе преустановена с акт на държавен орган, поради което сме възпрепятствани да реализираме каквито и да било приходи от 17.03.2020г. до настоящия момент, по необясними за нас причини, секторът на обученията, предоставяни от автошколите изобщо не фигурира в списъка на работодателите, имащи право да кандидатстват по мярката 60/40. Очевидно, приетият от правителството пакет от антикризисни мерки, не е насочен към всички работодатели, работници и служители в най- уязвените области на икономиката. За нас, като работодатели, не остава друга алтернатива освен да съкратим служителите си, на които не можем да осигурим нито работа на намалено работно време, нито дистанционна работа, нито полагащото им се трудово възнаграждение, поради пълната забрана за извършване на дейността ни. Макар за нас да е много неприятно и болезнено да се разделим с хората, в които сме вложили време и средства да ги обучим, ще бъдем принудени да направим този избор, след като заплатим всички дължими данъци, осигуровки, обезщетения и разходи за наем.

От друга страна, преди въвеждането на извънредното положение сме поели ангажименти към нашите клиенти, които са ни заплатили съответните суми за своето обучение, което беше прекъснато, а ние не можем да им дадем гаранции кога ще бъде отново продължено и успешно завършено. Напоследък, все по-често се явяват клиенти, които, също притиснати от безпаричие, се отказват от услугите ни и претендират възстановяване на заплатените към нас суми. Това в един момент може да се окаже лавинообразно, а ние да не успеем да удовлетворим всички искания.

Целият този комплекс от неблагоприятни фактори, убедително тласка всички фирми в бранша по пътя към изпадане в неплатежоспособност, и съответно обявяване в несъстоятелност, което по закон сме длъжни да поискаме от съда. Същевременно, служителите ни ще наредят на дългите опашки пред бюрата по труда и ще натоварят и без друго претоварената социална- осигурителна система.

Всички ние сме с ясното съзнание за сериозността на епидемичната обстановка не само в страната, но и в световен мащаб, като нито за миг не подлагаме под съмнение целесъобразността и адекватността на въведените от правителството мерки на социално дистанциране и изолация. Но гореописаната ситуация, в която са поставени хиляди хора, изисква преразглеждане и обмисляне на ситуацията, наложените мерки, както и нов компромисен подход, ако искаме да избегнем, или поне да смекчим удара от връхлитащата ни социална- икономическа катастрофа. В ситуация, в която нямаме полезен ход, сме принудени да изберем една от двете злини.

Ето защо, всички ние, се обединихме около идеята, че е наложително СПЕШНО да възстановим нормалния ход на работата си преди изтичане срока на извънредното положение, разбира се при стриктно спазване на санитарно- хигиенните изисквания и правила за работа, вече въведени в търговските и други обекти с обществен достъп за времето на извънредно положение. Всички ние сме водени от загриженост и висока лична отговорност към живота и здравето на нашите служители, клиенти и близките ни, които не бихме допуснали да бъдат изложени на излишен риск, както и на нас самите.

Ето защо,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА МИНИСТРИ,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР,

МОЛИМ да разгледате и да се произнесете своевременно по следните наши конкретни

ИСКАНИЯ:

1.СПЕШНО да бъде отменена забраната за провеждане на теоретично и практическо обучение на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство; обучение на кандидати за придобиване на свидетелство за водач на моторно превозно средство за превоз на опасни товари и удължаване на срока на свидетелството за периода; обучение на кандидати за придобиване на удостоверение на консултант по безопасността при превоз на опасни товари, теоретично и практическо обучение на водачите на автомобили за превоз на пътници и товари за периода, както и провеждането на психологически изследвания на водачите на МПС, като дейността ни да НЕ бъде обвързвана със срока на извънредното положение, което може да продължи и след 13.05.2020г.

Предложение: Да бъдат дадени конкретни указания до учебните центрове и техните служители.

марица